Trainingen, coaching en consultancy op gebied van duurzaam leiderschap, duurzaam ondernemen en duurzaam vrouwelijk leiderschap.
+31 (0)76 76 76 338info@2lead4us.com

4US Model

Home / Over ons / 4US Model

4us-model

Het Sustainable Leadership model, het 4USTM model, is een leerproces dat leiders1 faciliteert om duurzaamheid te integreren in hun werk en in de kernactiviteiten van de organisatie middels ‘duurzaam leiderschap’. Het wordt toegepast op individuen, groepen leiders en organisaties, die tijdens hun leerproces aan de slag gaan met eigen taken, verantwoordelijkheden en/of doorbraakprojecten op het gebied van duurzaamheidsissues zoals diversiteit.

Het proces neemt de P van ‘Person’, de persoon van de leider als uitgangspunt, die de weg naar duurzaamheid leert begaan en de weg van anderen leert faciliteren. In eerste instantie behandelt het proces de 3 H’s (module ‘Head’, waarin de (persoon- lijke) visie centraal staat; module ‘Heart’, waarin de drijfveren en motivatie voor duurzaamheid van de leider aandacht krijgen; module ‘Hands’, waarin de leider leert om partnerships (co-creations) aan te gaan), die alle drie borg staan voor de effectiviteit van de leider. Het macro beeld van duurzaamheid en huidige trends worden behandeld in het licht van de ambities van de organisatie om duurzaamheid verder te integreren in de kernactiviteiten en de leider leert om deze te vertalen naar het micro niveau, zodat hij/zij duurzaamheidsaspecten zelf in de praktijk kan brengen. Duurzaamheid wordt meegenomen in de taken of projecten en ontwikkeld tot business cases en tot (commerciële) realiteit.

Aangezien het doel van een leider is om zijn/haar impact op duurzaamheid te verbeteren, wordt zijn/ haar leerproces verder versterkt door nieuw gedrag dat duurzaamheid bevordert (de 4e H van ‘Habits’) te ontwikkelen en toe te passen. De leider wordt gecoached of gementored op alle niveaus om nieuwe keuzes te maken en zelf tot doorbraken te komen en zijn/haar positieve impact op ‘Person’, ‘People’, ‘Planet’ en ‘Prosperity’2 te leren vergroten. Op deze wijze levert de leider tastbare resultaten op voor iedere P van duurzaamheid door middel van zijn/haar werk. Tijdens de P modules leren de leiders hun vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en waarden verder ontwikkelen en inzetten om duurzame resultaten te bereiken en geven zij een voorbeeld aan anderen hoe duurzaamheid te integreren in dagelijks werk en dus in de kernactiviteiten. Tegelijk leren zij aan de hand van hun projecten een positieve impact op de 4P’s van duurzaamheid op zichtbare en concrete wijze binnen en buiten de organisatie genereren.

De ‘best practices’ die hieruit ontstaan worden veelal in een ‘Duurzame Dragons Den’ aan elkaar gepresenteerd zodat het geleerde weer input is voor verdere visieontwikkeling waardoor er een cyclus van permanent leren, ontwikkelen en vooral dóen in de organisatie gaat ontstaan. Zodanig dat de impact op de 4P’s zichtbaar wordt binnen én buiten de organisatie, op korte én lange termijn. Dat maakt een organisatie geloofwaardig. We spreken dan van een transformatie in de cultuur van de organisatie, de zogenaamde ‘Habits’: Duurzaamheid, een ‘way of life’.

1. Onder ‘leiders’ wordt verstaan een ieder (dus ook leidinggevende, medewerker of ondernemer), die persoonlijk leiderschap toont door verantwoordelijkheden voor zichzelf en anderen te nemen.
2. ‘Prosperity’ (meerwaarde) is meer dan ‘Profit’ (winst). Het gaat hier over aandeelhouderswaarde en de economische leefbaarheid van een organisatie; het houdt ook o.a. in: goede gezondheid, veiligheid, schone lucht, kwaliteit van leven, innovatieve capaciteit, medewerkers tevredenheid leidende tot hogere productiviteit. Een positieve impact op de 4P’s bereiken gaat over leidinggevenden en medewerkers actief betrekken om een duurzame ‘triple bottom line’ resultaten te boeken voor henzelf, hun organisatie, hun klanten en onze wereld.

Wat ga ik ‘duurzaam’ doen?
Welke reis leg ik af?
Hoe bepaal ik mijn toekomst?
Voor welke impact ga ik? zeekaart_2Lead4US_website

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search